Search
Close this search box.
Luxury Garden

Algemene verkoopvoorwaarden

Welkom op onze Luxury Garden algemene voorwaarden pagina. Deze voorwaarden zijn bedoeld om de verkoopvoorwaarden tussen ons bedrijf en u, de klant, vast te leggen, vanaf het bestelproces tot en met de service na verkoop, betaling en levering. Ze regelen alle stappen die komen kijken bij het plaatsen van een bestelling en zorgen ervoor dat de bestelling wordt opgevolgd tussen de contractpartijen.

Het is belangrijk dat je deze voorwaarden zorgvuldig doorleest voordat je een aankoop doet. Door een bestelling te plaatsen op onze site, accepteert u zonder voorbehoud onze algemene verkoopvoorwaarden. Als je vragen hebt of als iets niet duidelijk is, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We zijn er om te helpen.

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die worden afgesloten door [Votre Nom de Société], op haar website https://www.luxury-garden.fr.

2. Besturingselementen

Alle bestellingen zijn onderhevig aan aanvaarding door [Votre Nom de Société] en zijn pas definitief bevestigd als de volledige betaling van de klant is ontvangen.

3. Prijzen en betaling

Prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief alle belastingen. De verzendkosten worden apart vermeld wanneer de bestelling wordt geplaatst. De betaling moet volledig worden voldaan wanneer de bestelling wordt geplaatst.

4. Levering

[Votre Nom de Société] verbindt zich ertoe de bestelde artikelen te leveren binnen de tijd die werd aangegeven toen de bestelling werd geplaatst. In geval van te late levering wordt de klant op de hoogte gebracht en heeft hij het recht om de bestelling te annuleren.

5. Intrekking

De klant heeft een periode van 14 dagen vanaf de ontvangst van de artikelen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat hij zijn beslissing hoeft te rechtvaardigen of boetes hoeft te betalen.

6. Garanties

Alle producten geleverd door [Votre Nom de Société] zijn gedekt door de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie tegen verborgen gebreken zoals voorzien in het Franse Burgerlijk Wetboek.

7. Aansprakelijkheid

[Votre Nom de Société] kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering van het contract als gevolg van een voorraadtekort, onbeschikbaarheid van het product, in geval van overmacht, verstoring of gehele of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van de postdiensten en de transport- en/of communicatiemiddelen.

8. Persoonlijke gegevens

[Votre Nom de Société] verplicht zich tot geheimhouding van de door de klant verstrekte informatie. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de bestelling te verwerken en om de communicatie en het productaanbod voor [Votre Nom de Société] klanten te versterken en te personaliseren.

9. Geschillen

Op elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

10. Aanvaarding door de koper

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de prijslijsten zijn uitdrukkelijk goedgekeurd en geaccepteerd door de koper, die verklaart en erkent dat hij/zij er volledig van op de hoogte is en daarom afstand doet van het recht om zich te beroepen op enig tegenstrijdig document, in het bijzonder zijn/haar eigen algemene verkoopvoorwaarden, die niet afdwingbaar zijn tegen [Votre Nom de Société]zelfs als hij zich ervan bewust was.