Search
Close this search box.
Luxury Garden

Juridische informatie en privacybeleid

Welkom op onze pagina over de juridische aspecten van ons bedrijf.

Allereerst vindt u onze juridische mededeling, die precieze informatie over ons bedrijf bevat, waaronder onze naam, locatie, wettelijke status en gegevens over onze hostingprovider.

We hebben je ook ons vertrouwelijkheidsbeleid gegeven. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en willen u graag op transparante wijze uitleggen hoe deze gegevens binnen onze organisatie worden verzameld, gebruikt en beschermd.

We raden je aan de tijd te nemen om deze documenten zorgvuldig door te lezen, zodat je onze werkprocedures beter begrijpt. Uw vertrouwen is belangrijk voor ons en we streven ernaar om een transparante en respectvolle relatie met u te onderhouden.

Juridische informatie

Bedrijfsnaam : [Votre Nom de Société]

Rechtsvorm : [Forme Juridique de votre Société]

Geregistreerd kantooradres : 485 A Avenue du Moulinas, 30340 SALINDRES

Telefoonnummer : 09 80 40 00 65

E-mailadres : contact@luxury-garden.fr

Uniek identificatienummer (SIREN, RCS, enz.) : [Votre Numéro d’Identification]

Publicatiemanager: Mr. FORTES Florian

Host: OVH, [Adresse de l’Hébergeur], [Numéro de Téléphone de l’Hébergeur]


Privacybeleid

1. Informatie verzamelen

We verzamelen informatie wanneer u zich registreert op onze site, wanneer u inlogt op uw account, een aankoop doet, meedoet aan een wedstrijd en/of wanneer u uitlogt. De verzamelde informatie omvat uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en/of creditcardnummer.

Daarnaast ontvangen en registreren we automatisch informatie van uw computer en browser, waaronder uw IP-adres, software en hardware en de pagina die u opvraagt.

2. Gebruik van informatie

Alle informatie die we van u verzamelen kan worden gebruikt voor :

  • Personaliseer uw ervaring en voldoe aan uw individuele behoeften
  • Gepersonaliseerde reclame-inhoud bieden
  • Onze website verbeteren
  • De klantenservice en uw zorgbehoeften verbeteren
  • Per e-mail contact met u opnemen
  • Een wedstrijd, promotie of enquête beheren

3. Vertrouwelijkheid van e-commerce

Wij zijn de enige eigenaren van de informatie die op deze site wordt verzameld. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, uitgewisseld, overgedragen of om welke reden dan ook aan een ander bedrijf gegeven zonder uw toestemming, behalve wat nodig is om te reageren op een verzoek en/of transactie, bijvoorbeeld om een bestelling te verzenden.

4. Openbaarmaking aan derden

We verkopen, verhandelen of geven uw persoonlijk identificeerbare informatie niet door aan derden. Dit geldt niet voor vertrouwde derden die ons helpen bij het beheren van onze website of het uitvoeren van onze activiteiten, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

5. Bescherming van informatie

We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Ten tweede gebruiken we geavanceerde codering om gevoelige informatie die online wordt verzonden te beschermen. We beschermen je informatie ook offline. Alleen werknemers die een specifieke taak moeten uitvoeren (bijvoorbeeld facturering of klantenservice) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie.

6. Gebruikersrechten

In overeenstemming met de geldende regelgeving hebt u het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar en port van uw gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het adres dat in onze wettelijke kennisgeving staat.

7. Toestemming

Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die worden afgesloten door [Votre Nom de Société], op haar website https://www.luxury-garden.fr.

2. Besturingselementen

Alle bestellingen zijn onderhevig aan aanvaarding door [Votre Nom de Société] en zijn pas definitief bevestigd als de volledige betaling van de klant is ontvangen.

3. Prijzen en betaling

Prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief alle belastingen. De verzendkosten worden apart vermeld wanneer de bestelling wordt geplaatst. De betaling moet volledig worden voldaan wanneer de bestelling wordt geplaatst.

4. Levering

[Votre Nom de Société] verbindt zich ertoe de bestelde artikelen te leveren binnen de tijd die werd aangegeven toen de bestelling werd geplaatst. In geval van te late levering wordt de klant op de hoogte gebracht en heeft hij het recht om de bestelling te annuleren.

5. Intrekking

De klant heeft een periode van 14 dagen vanaf de ontvangst van de artikelen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat hij zijn beslissing hoeft te rechtvaardigen of boetes hoeft te betalen.

6. Garanties

Alle producten geleverd door [Votre Nom de Société] zijn gedekt door de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie tegen verborgen gebreken zoals voorzien in het Franse Burgerlijk Wetboek.

7. Aansprakelijkheid

[Votre Nom de Société] kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering van het contract als gevolg van een voorraadtekort, onbeschikbaarheid van het product, in geval van overmacht, verstoring of gehele of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van de postdiensten en de transport- en/of communicatiemiddelen.

8. Persoonlijke gegevens

[Votre Nom de Société] verplicht zich tot geheimhouding van de door de klant verstrekte informatie. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de bestelling te verwerken en om de communicatie en het productaanbod voor [Votre Nom de Société] klanten te versterken en te personaliseren.

9. Geschillen

Op elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

10. Aanvaarding door de koper

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de prijslijsten zijn uitdrukkelijk goedgekeurd en geaccepteerd door de koper, die verklaart en erkent dat hij/zij er volledig van op de hoogte is en daarom afstand doet van het recht om zich te beroepen op enig tegenstrijdig document, in het bijzonder zijn/haar eigen algemene verkoopvoorwaarden, die niet afdwingbaar zijn tegen [Votre Nom de Société]zelfs als hij zich ervan bewust was.