Search
Close this search box.

Kunstgras, een economische en ecologische keuze die gewoon prachtig is

goedkoop kunstgrasticket

In de huidige wereld van outdoor landscaping is kunstgras een must-have geworden en Luxury Garden loopt voorop in deze groene revolutie. Steeds meer huiseigenaren en bedrijven erkennen niet alleen de esthetische voordelen van kunstgras, maar ook de economische en milieuvoordelen voor hun tuin, zwembad, enz. Met de stijgende kosten voor het onderhoud van groene ruimten en het groeiende milieubewustzijn is kunstgras een ideale oplossing. In een wereld waar elke beslissing telt, is het essentieel om te begrijpen waarom Luxury Garden kunstgras wordt beschouwd als de beste optie voor moderne landscaping.

Kostenvergelijking: kunstgras vs. natuurlijk gras

Wanneer je overweegt om een groene ruimte te ontwikkelen, is de vraag naar de kosten vaak het belangrijkst. De keuze tussen kunstgras en natuurlijk gras is niet alleen een eenvoudige esthetische of ecologische vergelijking, het is ook een belangrijke economische beslissing. Laten we, om deze redenering te verduidelijken, de kosten van elk van deze typen gazons eens nader bekijken.

Initiële kosten

 • Kunstgras :
  • Aankoop: Hoewel de initiële kosten van synthetische grasmatten hoger liggen dan die van natuurgras, is het een eenmalige investering die vele jaren meegaat.
  • Installatie: Het aanleggen van kunstgras vereist een specifieke voorbereiding van de grond en de tussenkomst van professionals, wat de initiële kosten kan verhogen. Eenmaal geïnstalleerd vergt het echter weinig onderhoud.
 • Natuurlijk gras :
  • Zaad of graszoden: De kosten van graszaad of graszoden zijn over het algemeen lager dan die van synthetische grasmatten. Er moet echter rekening worden gehouden met extra kosten zoals grond, meststoffen en mogelijk irrigatie.
  • Installatie: Het voorbereiden van de grond, het planten en de eerste watergift kunnen middelen en tijd vergen, waardoor de initiële kosten toenemen.

Onderhoudskosten

 • Kunstgras :
  • Minimaal onderhoud: Een van de grootste voordelen van kunstgras is dat het heel weinig onderhoud vergt. Niet maaien, niet sproeien, niet bemesten. Dit betekent een aanzienlijke besparing in tijd en geld.
  • Af en toe schoonmaken: Hoewel het vlekbestendig is, kan het nodig zijn om het af en toe schoon te maken om dode bladeren of ander vuil te verwijderen.
 • Natuurlijk gras :
  • Water geven: natuurlijk gras moet regelmatig worden besproeid, vooral tijdens de warmere maanden, wat de waterrekening aanzienlijk kan verhogen.
  • Maaien : Regelmatig maaien is essentieel om een gezond natuurlijk gazon te behouden. Dit betekent brandstof- en elektriciteitskosten en slijtage van de maaier.
  • Bemesting en behandelingen: Om een gazon groen te houden, kunnen regelmatige behandelingen met meststoffen, herbiciden en pesticiden nodig zijn, tegen extra kosten.

Economisch onderzoek naar kunstgras

In de huidige context, waarin duurzaamheid en economie centraal staan, is het essentieel om te vertrouwen op tastbare gegevens om onze keuzes te onderbouwen. Er is een aantal onderzoeken gedaan naar de economische voordelen van kunstgras en een van de meest opmerkelijke is die van Bio Intelligence Service.

Aanzienlijke vermindering van waterverbruik

Water is een kostbare en vaak dure hulpbron. Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek was de hoeveelheid water die werd bespaard door het gebruik van kunstgras. In tegenstelling tot natuurgras, dat regelmatig besproeid moet worden, vooral tijdens de warmere maanden, heeft kunstgras helemaal geen besproeiing nodig. Waterbesparing betekent niet alleen lagere kosten voor huiseigenaren, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan het behoud van deze essentiële hulpbron, vooral in droogtegevoelige regio’s.

Afval verminderen

Het onderhouden van een natuurlijk gazon genereert een aanzienlijke hoeveelheid groen afval, vooral grasmaaisel na het maaien. Dit afval moet worden verwerkt, vaak in de vorm van compostering of verwijdering, wat extra kosten met zich meebrengt voor lokale overheden en huiseigenaren. Kunstgras daarentegen produceert dit afval niet, waardoor deze kosten wegvallen en de milieu-impact van afvalverwerking afneemt.

Duurzaamheid en levensduur

Het onderzoek benadrukte ook de duurzaamheid van synthetische grasmatten. Terwijl natuurlijk gras in de loop der jaren moet worden herbeplant, behandeld en andere dure ingrepen vereist, blijft synthetisch gras vele jaren in goede staat, vaak met een garantie van meer dan tien jaar. Deze lange levensduur betekent minder vervangingen, minder interventies en dus besparingen op lange termijn.

Verborgen kosten van natuurgras

Het onderzoek benadrukte ook een aantal minder voor de hand liggende kosten in verband met natuurlijk gras, zoals behandelingen tegen ongedierte, meststoffen en zelfs gezondheidskosten in verband met allergieën of insectenbeten. Als deze verborgen kosten worden meegerekend, lijkt kunstgras zelfs nog voordeliger.

Milieu- en economische voordelen

Hoewel kunstgras vaak wordt gekozen vanwege de economische voordelen, heeft het ook aanzienlijke milieuvoordelen. Deze voordelen helpen niet alleen onze planeet te beschermen, maar kunnen ook leiden tot indirecte besparingen voor eigenaars en beheerders van groene ruimten.

De opwarming van de aarde bestrijden

 • Minder waterverbruik: Een van de grootste voordelen van kunstgras is dat het water bespaart. Nu klimaatverandering en droogte een steeds groter probleem worden, is het verminderen van waterverbruik zowel een ecologische noodzaak als een bron van besparingen.
 • Minder meststoffen en chemicaliën: natuurlijk gras moet vaak regelmatig worden behandeld met meststoffen, herbiciden en pesticiden. Deze producten kunnen bijdragen aan watervervuiling en de uitstoot van broeikasgassen. Door te kiezen voor synthetisch gras zijn deze producten niet meer nodig, waardoor de ecologische voetafdruk en de bijbehorende kosten afnemen.

Minder eutrofiëring van water

Eutrofiëring is een fenomeen waarbij een teveel aan voedingsstoffen, vaak afkomstig van meststoffen, leidt tot een overmatige groei van algen in waterlichamen. Deze algen verbruiken de beschikbare zuurstof, wat schadelijk is voor het waterleven. Aangezien kunstgras geen kunstmest nodig heeft, is het risico op uitspoeling van deze voedingsstoffen naar waterlichamen veel kleiner. Hierdoor worden niet alleen onze aquatische ecosystemen beschermd, maar worden ook de kosten vermeden die gepaard gaan met de behandeling van vervuild water.

Ecotoxiciteit verminderen

De chemicaliën die worden gebruikt om natuurgras te onderhouden kunnen in de grond sijpelen, waardoor het grondwater vervuild raakt en de plaatselijke flora en fauna worden aangetast. Voor kunstgras zijn deze producten niet nodig, waardoor het risico op ecotoxiciteit afneemt. Dit betekent een betere waterkwaliteit, minder gezondheidsrisico’s en besparingen op waterbehandelingskosten.

Duurzaamheid en recyclebaarheid

De lange levensduur van synthetische grasmatten betekent minder vervangingen en dus minder afval. Bovendien zijn veel moderne synthetische graszoden recyclebaar, wat betekent dat ze aan het einde van hun levensduur kunnen worden verwerkt tot nieuwe producten in plaats van te worden gestort. Dit verlaagt de verwijderingskosten ende impact op het milieu.

Conclusie

In het hedendaagse buitenlandschap is kunstgras de beste optie voor huiseigenaars die esthetiek, zuinigheid en ecologie willen combineren. Naast de voor de hand liggende economische en milieuvoordelen betekent kiezen voor ons synthetisch gras kiezen voor superieure kwaliteit en ongeëvenaarde duurzaamheid.

Wij begrijpen hoe belangrijk het is om de juiste keuze te maken en daarom is Luxury Garden biedt je een gratis proefpakket aan. Hierdoor kunnen potentiële klanten onze producten aanraken, zien en vergelijken voordat ze een beslissing nemen.

Door te kiezen voor Luxury Garden maak je niet alleen een keuze voor vandaag, maar een investering voor de toekomst.